29.9.2008

Kommissionen har nyanserat sitt ståndpunkt om märkning av batterier

EU-kommissionen har nyanserat sitt ståndpunkt om märkning av batterier. Enligt senaste inställning producenter behöver inte dra tillbaka (på grund av underhaltig märkning) från marknaden batterier och ackumulatorer som var släppt ut till Europeiska Unionens marknad före 26.9.2008.