28.3.2012

Hundratusentals finländare mobiliserar sig kring farligt avfall

Minst 500 000 personer aktiverar sig också i vår under april och maj månad och hämtar in farligt avfall till de insamlingsplatser som kommuner och producentorganisationer står till tjänst med. De insamlingsbilar som kör omkring och plockar upp farligt avfall brukar orsaka närapå folkvandringar till hållplatserna.

Många människor upplever det som viktigt att föra farligt avfall till insamling och aktiviteten brukar höjas under våren. En del konsumenter och företag vet ändå inte hur man ska göra eller låter av någon annan orsak bli att hämta in avfallet. Den nystartade kampanjen ”Liten men farlig” har som syfte att effektivera insamlingen av farligt avfall från konsumenter samt små och medelstora företag. Kampanjen ordnas av Avfallsverksföreningen (JLY), Finlands vattenverksförening (VVY) och Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Konsumentkampanjen inleds 2.4 och fortsätter på olika orter enligt insamlingsbilarnas tidtabeller.

28 kommunala avfallsverk och -bolag från Lappland till södra Finland deltar i kampanjen. Med är också många vattentjänstverk, Akkukierrätys Pb Oy som samlar in bilbatterier samt Recser Ab, en producentsammanslutning som ansvarar för insamlingen av bärbara batterier och ackumulatorer. Också Apotekarförbundet, Universitetets Apotek och Pfizer Oy deltar med egna annonskanaler. Ekokem är med som expert.

VVY:s deltagande i kampanjen är ett led i att förbättra läget för Östersjön, vilket man förbundit sig till genom Baltic Sea Action Group (BSAG). Också HRM deltar i arbetet som en del av Östersjöutmaningen. En av idéerna med kampanjen är att minska belastningen i avloppsnäten och vattendragen.

Kampanjen syftar till att väcka människor så att de fäster större uppmärksamhet vid farligt avfall och uppmuntra dem att lämna in avfallet för återvinning. Kampanjen syns bland annat på nätet och på apoteken och hörs i radion. För små och medelstora företag finns en broschyr som riktar sig till sex specifika branscher.

Problemavfall är nu farligt avfall – oberoende av hur litet det är

Tidigare kallades farligt avfall för problemavfall. Den nya termen beskriver bättre vad det är frågan om. Redan i små mängder kan farligt avfall ställa till med skada för hälsan och miljön, om det hamnar på fel ställe. De vanligaste typerna av farligt avfall som uppstår i hemmen är läkemedel, en del av batterierna och laddningsbara ackumulatorer, bilbatterier, energisparlampor och lysrör, målfärgsrester lösningsmedel, lack och spilloljor.

Mera information om farligt avfall hittar du på hemsidan www.vaarallinenjate.fi.

Sidorna på svenska öpnas 2.4. på adressen www.vaarallinenjate.fi/svenska.

På adressen www.kierratys.info finns en landsomfattande lista på de ställen dit man året runt kan hämta in farligt avfall avgiftsfritt. Batterier kan returneras till de affärer som säljer dem och läkemedel kan föras till apoteken. För företag är insamlingen av farligt avfall huvudsakligen avgiftsbelagd.

Mera information:
JLY: Informatör Marko Laakkonen, 050 370 0116, marko.laakkonen(a)jly.fi
VVY: VA-ingenjör Saijariina Toivikko, 040 849 7434, saijariina.toivikko(a)vvy.fi
HRM: Leif Bergström, ansvarig för farligt avfall, 040 758 0806, leif.bergstrom(a)hsy.fi
Kontrollingenjör Heli Lindberg, 050 3365702, heli.lindberg(a)hsy.fi
Recser Oy: Verkställande direktör Liisa-Marie Santakoski, 010 249 1704, liisa-marie(a)recser.fi