27.1.2009

Recser Ab är registrerad som producentsammanslutning på Åland

Producentansvaret för batteries och ackumulatorer trädde i kraft på Åland 1.1.2009. Recser Ab är registrerad som producentsammanslutning för bärbara batterier och ackumulatorer också på Åland. Recser kommer att ta hand om insamling av bärbara batterier och ackumulatorer på Åland. Företag som släpper ut bärbara batterier och ackumulatorer på den Åländska marknaden kan ta hand om sitt producentansvar via Recser Oy.