26.9.2008

Producentansvaret för batterier och ackumulatorer trädde i kraft idag

Ny producentansvar för batterier och ackumulatorer trädde i kraft idag 26.9.2008.

Konsumenter

Konsumenten kan returnera de förbrukade bärbara batterierna och ackumulatorerna till vilken butik eller kiosk som helst som säljer batterier eller ackumulatorer. Returrätt innehåller inte köptvång.

Producenter

Lagen förutsätter att alla företag som på den finländska marknaden släpper ut batterier och ackumulatorer registrerar sig. Producenter av bärbara batterier och ackumulatorer kan sköta sitt producentansvar via Recser Ab.

Butiker

Butiker som säljer bärbara batterier och ackumulatorer har skyldighet att ta emot förbrukade bärbara batterier och ackumulatorer av konsumenterna.