24.9.2008

Producenter av bärbara batterier och ackumulatorer kan sköta sitt producentansvar via Recser Ab

Producentansvar för batterier och ackumulatorer träder i kraft 26.9.2008. De företag som släppet ut bärbara batterier och ackumulatorer på den finländska marknaden (inklusive el- och elektronikapparater som innehåller ett batteri eller en ackumulator) kan sköta sitt producentansvar då det gäller bärbara batterier och ackumulatorer via Recser Ab genom att göra upp ett avtal för överföring producentansvaret.

Mera information om producentansvar och registrering som producent under Producenter.