16.1.2015

Recser Oy har nu även godkänts som producentsammanslutning enligt den nya avfallslagen

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland (Birkalands NTM-central) godkände 16.1.2015 Recser Oy som en producentsammanslutning för bärbara batterier och ackumulatorer som uppfyller kraven i den nya avfallslagen (646/2011). Med stöd av 152 § i avfallslagen ska alla producentsammanslutningar som godkänts enligt den upphävda lagen inom ett år från den nya avfallslagens ikraftträdande inlämna en ansökan om godkännande i producentregistret.

Recser Oy är en ideell producentsammanslutning till vilken företag som lanserar bärbara batterier och ackumulatorer på den finska marknaden kan överföra producentansvaret i enlighet med den avfallslag som trädde i kraft 2008. Med hjälp av producentansvaret strävar man efter att främja separat insamling och återvinning av använda batterier och ackumulatorer genom att förpliktiga företag som lanserar batterier och ackumulatorer på marknaden, det vill säga tillverkare och importörer, att ansvara för ordnandet av avfallshanteringen. Utöver producenterna är även butiker som säljer batterier och ackumulatorer skyldiga att främja av batteriinsamlingen genom att i butikslokalerna ta emot använda bärbara batterier och ackumulatorer av slutanvändarna. För slutanvändare av batterier och ackumulatorer betyder producentansvaret att det är möjligt att returnera använda batterier och ackumulatorer avgiftsfritt till alla butiker som säljer sådana och utan att man är tvungen att köpa en ny produkt. Med hjälp av producentansvaret har den separata insamlingen av bärbara batterier och ackumulatorer redan uppnått den nivå som krävs i EU-lagstiftningen.

Du kan enkelt se vilka producentsammanslutningar och företag som har godkänts i producentregistret i den förteckning som Birkalands NTM-central upprätthåller. Alla producenter som har tecknat ett avtal med Recser Oy finns listade på Recser Oy:s webbplats.