15.7.2014

En ny förordning om batterier och ackumulatorer träder i kraft idag

Statsrådet utfärdade den 3 juli 2014 en ny förordning om batterier och ackumulatorer. Den nya förordningen som ersätter den tidigare förordningen med samma namn träder i kraft den 15 juli 2014. Den i förordningen använda terminologin och förordningens innehåll har uppdaterats i enlighet med den nya avfallslagen (646/2011) och förordningen om avfall (179/2012). Dessutom har i förordningen upptagits behövliga föreskrifter för verkställandet av EU-bestämmelserna.  Till de väsentliga delarna motsvarar förordningen innehållet och strukturen i den tidigare förordningen och det av Europaparlamentet och Europeiska rådet utfärdade direktivet (2006/66/EG).

Recser Oy meddelar sina avtalsproducenter senare under året om de ändringar som den nya förordningen orsakar.

Läs mer:  

Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer. 

Miljöministeriets meddelande den 3 juli 2014.