Recser Ab

Recser Ab

Recser Ab är en producentsammanslutning för företag
som släpper ut bärbara batterier och ackumulatorer på
den finländska marknaden. Enligt den finländska lagstiftningen är producenten ansvarig för insamling och återvinning av de batterier och ackumulatorer som de släpper ut.

De företag som producerar bärbara batterier och ackumulatorer kan sköta sitt lagstadgade producentansvar genom att sluta ett avtal för överföring av producentansvaret med Recser Ab. Recser Ab sköter för avtalsföretagens räkning om återvinning, information, registrering och andra förpliktelser som lagstiftningen ålägger dem.

Recser Ab har organiserat ett riksomfattande insamlingsnätverk för bärbara batterier och ackumulatorer.