Certifikat

Certifikat av registrering

Företagen som har gjort ett avtal för överföring av producentansvar med Recser Ab kan beställa ett certifikat över sitt registrering i producentsammanslutningen. Av certifikatet framgår förutom företagets namn och avtalsdatum även Birkalands NTM- centrals registreringsnummer.

Beställning och leverans av certifikat  

Recser Ab utfärdar certifikat per post eller per e-post på finska, svenska eller engelska. På certifikaten som levereras per post finns underskrifter av producentssammanslutningens ordförande och verkställande direktör av Recser Ab.

Certifikaten är avgiftsfria för medlemsföretag och kan beställas hos Recser Ab via e-post: jasenpalvelut(a)elker.fi. Vänligen ange i din beställning på vilka språk du vill ha certifikaten.