Registrering som producent

Registrering som producent

De företag som släppet ut bärbara batterier och ackumulatorer på den finländska marknaden kan sköta sitt producentansvar då det gäller bärbara batterier och ackumulatorer via Recser Ab genom att göra upp ett avtal för överföring av producentansvaret.

Obs! Producentansvaret för el- och elektronikapparater är helt separat från producentansvaret för batterier och ackumulatorer, och medlemskapet i SER-producentsammanslutningen befriar inte företaget från skyldigheten att sköta producentansvaret för batterier och ackumulatorer. Registrering som batteri- och ackumulatorproducent i B&A-producentsammanslutningen bör göras skilt.

Avtal för överföring av producentansvar

Formuläret för avtal om överföringen av producentansvaret kan laddas ned på nedanstående länk. Två exemplar av det ifyllda avtalet ska skickas till Recser Ab. Recser Ab skickar tillbaka det andra exemplaret till producenten undertecknat av Recser Ab.

Formulär för avtal för överföring av producentansvar: på finska, på engelska.

Mer information om registrering och avgifer

Elkers producentärenden (tfn: +358 10 249 1700, e-post: johanna.sivunen(a)elker.fi)