Rapportering

Rapportering


   

De företag som gjort upp ett avtal för överföring av producentansvar bör kvartalsvis rapportera till Recser Ab de bärbara batterier och ackumulatorer som de släppt ut på den finländska marknaden. Enligt rapporterna fakturerar Recser Ab återvinningsavgifterna för batterier och ackumulatorer i enlighet med de giltiga återvinningsprislistorna och rapporterar till myndigheterna.

Rapporteringsperioderna
  • 1.1-31.3., rapportering senast per den 30.4.
  • 1.4-30.6., rapportering senast per den 31.7.
  • 1.7-30.9., rapportering senast per den 31.10.
  • 1.10-31.12., rapportering senast per den 31.1.
Rapportering i det elektroniska systemet

Bärbara batterier och ackumulatorer rapporteras med tre månaders rapporteringsintervaller. Om företaget under en viss rapporteringsperiod inte har släppt ut bärbara batterier eller ackumulatorer på den finländska marknaden bör företaget för denna period fylla i den ifrågavarande rapportens batteri- och ackumulatorfält med antalet 0.

>> Till rapporteringssystemet