De bärbara batterierna och ackumulatorerna

De bärbara batterierna och ackumulatorerna

Med bärbara batterier och ackumulatorer avser man andra batterier och ackumulatorer än enbart de som planerats för industriellt bruk eller yrkesmässigt bruk eller för användning i elektriska fordon, samt övriga ackumulatorer än de som används i startmotorer, belysning och i motorns tändningssystem i fordon. De bärbara batterierna och ackumulatorerna är slutna och de kan bäras för hand.

De bärbara batterierna och ackumulatorerna indelas i primära och sekundära batterier.

Typiska primära batterier (= batterier):

  • Batterier för hushåll (alkali- och blockbatterier)
  • Knappbatterier (kvicksilver, litium och luft zink)
  • Litiumbatterier (både som batterier för hushåll och för industrin)

Typiska sekundära batterier (= ackumulatorer):

  • Nickelkadmiumackumulatorer (NiCad)
  • Nickelmetallhydridackumulatorer (NiMh)
  • Litiumjonackumulatorer (LiIon)
  • Litiumpolymerackumulatorer (LiPol)
  • Blyackumulatorer (Pb)