Ackumulatorer för fordon och industri

Ackumulatorer för fordon och industri

Typiska ackumulatorer för fordon:

 • Ackumulatorer för person-, paket och lastbilar
 • Ackumulatorer för mopeder och motorcyklar
 • Ackumulatorer för tre- och fyrhjulingar samt för lätta fyrhjulingar
 • Ackumulatorer för motorarbetsmaskiner och terrängfordon
 • Ackumulatorer för arbetsmaskiner som byggts på bilchassis
 • Ackumulatorer för apparater för bogsering och för fordon utan motor
 • Ackumulatorer för släpvagnar
 • Ackumulatorer för räddningsbilar, polisfordon, likbilar och ambulanser
 • Ackumulatorer för husbilar
 • Ackumulatorer för museifordon
 • Ackumulatorer för servicebilar

Typiska ackumulatorer för industrin:

 • Ackumulatorer för ljus för reservutgångar
 • Ackumulatorer för reservkraft
 • Ackumulatorer för vissa instrument
 • Säkerhetsackumulatorer för vissa kassaterminaler