Information om batterier och ackumulatorer

Information om batterier och ackumulatorer

Batterier och ackumulatorer används överallt i vår omgivning. Vi strävar här efter att berätta var överallt de olika typerna av batterier förekommer och samtidigt beskriva hur de kan identifieras. Det finns batterier i alla storlekar och former. De vanligaste torde vara knappbatterierna och de runda batterierna.

Vad avses med ett batteri?

Med batteri avser man vanligtvis en produkt som lagrar energi
och vid behov avger den som elektricitet i elapparaten (t.ex. i en ficklampa).

Bilden av ett vanligt 9 V batteri i genomskärning beskriver väl konstruktionen (9 V batterier används bl.a. i brandvarnare).

Batteriet består av sex seriekopplade 1,5 volts celler och ger på
detta sätt en spänning på 9 V. I enlighet med den internationella
IEC standarden markeras batteriet 6LR61 (6: 6 stycken batterier,
L: alkali, R: rund, 61: typnummer), eller i enlighet med den amerikanska ANSI-standarden 9 V.

De fyra vanligaste typerna av batteri på marknaden är:

IEC/ANSI -koderna är: LR03/AAA, LR06/AA, LR14/C, LR20/D.

Då är det fråga om alkalibatterier. De nuförtiden inte
lika vanliga blockbatteriernas motsvarande koder är R3/R6/R14/R20.

Vad är en ackumulator?

En ackumulator är för det mesta ett paket som består
av flera sekundärceller som är täckt av ett skal. Ackumulatorerna kan se mycket olika ut och vara av olika storlek.

Cellerna i ackumulatorerna kan helt enkelt vara täckta med en krympstrumpa, eller inom industrin kan de till och med endast vara fästa samman med tejp.

Sekundärbatteriernas celltyper och storlekar är standardiserade av IEC. Det samma gäller primärbatterierna.