Återlämning av batterierna och ackumulatorerna

Återlämning av batterierna och ackumulatorerna

Mottagningen av de bärbara batterierna och ackumulatorerna ordnas i huvudsak i de affärer som säljer batterier och ackumulatorer. I de insamlingslådor som finns i butiker och kiosker får endast bärbara batterier och ackumulatorer återlämnas. Fordonsackumulatorer och industriackumulatorer kan återlämnas till den affär där man köpt dem.

Minnesregler för den som återlämnar:

  • Batterier och ackumulatorer som läcker ska läggas i plastpåsar. Läckande ackumulatorer och batterier kan utgöra en risk vid återlämningen. Om en ackumulator eller ett batteri läcker kan farliga ämnen komma i kontakt med huden eller också kan ämnena skada insamlingslådan.
  • Polerna på litiumackumulatorer och -batterier ska tejpas över. Genom att tejpa över polerna på litiumackumulatorer och -batterier kan man förhindra brandrisk till följd av kortslutning. Litiumackumulatorer och -batterier känns igen på texten Li-Ion eller Li-Pol.
  • Bara ackumulatorer och batterier som är helt urladdade ska återlämnas. Om det finns laddning kvar i batteriet kan det uppstå kortslutning i det med temperaturstegring som följd.
  • I insamlingslådorna ska inga produkter läggas som inte hör dit. I insamlingslådan för bärbara batterier eller ackumulatorer får man t.ex. inte lägga bilbatterier, lampor eller skräp.

Batterier och ackumulatorer får aldrig:

  • slängas i blandavfallet  
  • förstöras genom att bränna upp dem
  • kortslutas eller ens göra det möjligt att de kortsluts
  • öppnas eller tas isär


Återlämning av batterierna och ackumulatorerna