Mottagning

Mottagning av bärbara batterier och ackumulatorer

Recser Ab och Föreningen för dagligvaruhandel (Päivittäistavarakauppa ry) har kommit överens om spelreglerna och tillvägagångssätten för batterimottagningen. Dessa regler gäller även för handelns andra verksamhetsställen.

Handelns verksamhetsställen bör vara aktiva i förhållande till sin egen centralaffär, kedja eller partihandel. Handelns interna information sker internt inom kedjorna. Producentparten har inte möjlighet att på samma sätt nå handelns verksamhetsställen.

  1. Recser Ab har för producenternas räkning beställt och levererar till handeln i "inkörningsskedet" de nödvändiga mottagningslådorna och informationsmaterialet, samt även mottagningsinstruktionerna för verksamhetsställena.
  2. Recser Ab levererar fraktfritt mottagningslådor enligt avtal i enlighet med det behov som affärens storlek anger till kedjornas centrallager varifrån de kedjornas interna logistik sköter om att de vidarebefordras till affärerna.
  3. Mottagningslådorna levereras även till partiaffärerna där butikerna själva kan avhämta dem avgiftsfritt. Om inget av de normala leveranssystemen passar för något av handelns verksamhetsställen (partihandel, handelns egen logistik eller k-lagerbeställning) bör man komma överens om ett specialarrangemang och beställning med Recser Ab (info(a)recser.fi)
  4. Avhämtning från butikerna
    Enligt avtal avhämtar Recser Ab mottagningslådan från handelns verksamhetsställe då den är full - 30 kg. Beställningarna görs centralt på ett riksomfattande nummer som finns i mottagningsinstruktionerna. Transportföretaget levererar automatiskt utan särskild beställning en ny mottagningslåda för batterier i samband med att den fulla avhämtas.
  5. Mottagningen startar i princip den 26.9.2008. Det är sannolikt att mottagningslådor för batterier inte ännu i detta skede finns på alla handelns verksamhetsställen - om så är fallet kan batterierna tillfälligt tas emot även i något annat kärl.
  6. Då verksamheten grundar sig på lagstiftning, vill vi även påminna om att handelns verksamhetsställen inte får överlämna fulla lådor åt någon annan än Recser Ab:s avtalsparter.