Material

Material som går att ladda

På den här sidan kan en butik som säljer bärbara batterier och ackumulatorer ladda ner anvisningar för mottagning.

Instruktioner för en butik som mottar bärbara batterier och ackumulatorer:

Mottagningsinstruktioner
Anvisningar för avhämtningsbeställning

Skyltar för vägledning av konsumenterna vid mottagningspunkterna:

Mottagningspunkt, där lådan är framme: skylt vertikal A4
  skylt våg A4 
Mottagningspunkt, där lådan finns i ett bakre rum: skylt A4
Hylltalare  skylt A4 

Uppgifter om insamlingslådan för batterier:

Bild av lådan
Tekniska uppgifter om lådan