Insamling på Åland

Insamling på Åland

Producentansvar för batterier och ackumulatorer trädde i kraft på Åland 1.1.2009 och butiker som säljer bärbara batterier och ackumulatorer blev mottagningsskyldiga. Butikerna måste motta bärbara batterier och ackumulatorer även om konsumenten inte köper ny produkt.

Beställning av insamlingslåda

Butiker som säljer batterier och ackumulatorer kan beställa insamlingslådor för bärbara batterier och ackumulatorer från Ålands Renhållnings Ab via e-post info(a)renhallningen.ax. 

Obs! Butiker som har beställt avhämtning för
full insamlingslåda får ny insamlingslåda automatisk när den fulla lådan hämtas. Butiken behöver inte beställa ny insamlingslåda.

Avhämtning för full insamlingslåda

Affären kan beställa avhämtning av en full låda:

per telefon på numret: 018-27 580 eller

per e-post på adressen: info(a)renhallningen.ax.

Hämtning av full låda inom 7 dagar efter beställningen. Lådan får ENDAST överlämnas till en representant av Ålands Renhållnings Ab! Ny låda levereras automatiskt i samband med avhämtning.

Material

Butiker som säljer bärbara batterier och ackumulatorer bör ladda ner anvisningar för mottagning.

Instruktioner för en butik som mottar bärbara batterier och ackumulatorer:

Mottagningsinstruktioner

Skyltar för vägledning av konsumenterna vid mottagningspunkterna:

Mottagningspunkt, där lådan är framme: skylt vertikal A4
  skylt våg A4
Mottagningspunkt, där lådan finns i ett bakre rum: skylt A4