Avhämtning av insamlingslåda

Beställning av avhämtning av en full insamlingslåda för batterier  

Insamlingsplatsen kan beställa avhämtning av en full låda med en elektronisk blankett (på finska):

Blankett  för avhämtningsbeställning


Insamlingsplatsen kan beställa avhämtning också på numret 010 520 3455 på vardagar kl. 8-16.

Obs! Kundnumret 50016759 bör alltid anges i samband med beställningen.

Beställningscentralen skickar transportdokumenten i elektronisk form till beställaren. Om det inte finns möjlighet till utskrift på insamlingsplatsen bör detta anges i samband med beställningen.


Transportdokumenten består av en fraktsedel i tre exemplar och adresslappar för varje kolli. Två exemplar av en utskrivna och undertecknade fraktsedlarna ges till chauffören och ett blir på avhämtningsplatsen. En utskriven adresslapp fästs på varje full insamlingslåda.

Observera att lådan som ska avhämtas bör vara klar att avhämtas på den sedvanliga fraktlastningsplatsen, inte inne i butiken!

Avhämtningen av den fulla lådan sker inom 7 dagar efter beställning. Lådan får ENDAST ges åt en representant från DB Schenker!

En ny låda levereras automatiskt i samband med avhämtningen.

Skriv ut anvisningarna för avhämtningsbeställning och placera dem inom synhåll av personalen: Anvisningar för avhämtningsbeställning