Tuottajavastuu

Tuottajavastuu

Paristoja ja akkuja koskevan tuottajavastuun voimaantulosta 26.9.2008 lähtien käytettyjen paristojen ja akkujen jätehuollon järjestäminen siirtyy niiden yritysten kustannettavaksi, jotka kyseisiä tuotteita Suomen markkinoille saattavat. Lainsäädäntö määrää, missä laajuudessa ja mistä kustannuksista tuottajien on vastattava. Paristodirektiivin soveltamisala on laaja. Sitä sovelletaan periaatteessa kaikkiin paristoihin ja akkuihin riippumatta niiden muodosta, tilavuudesta, painosta, koostumuksesta ja käyttötarkoituksesta sekä vastaaviin käytettyihin paristoihin ja akkuihin. Sitä sovelletaan lisäksi sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin ja ajoneuvoihin sekä osin myös muihin tuotteisiin sisältyviin paristoihin ja akkuihin.

Tuottajien velvollisuuksiin kuuluu mm:

  • vastaanottojärjestelmien ja verkostojen rakentaminen
  • kuljetusten järjestäminen jätteenä poistetuille paristoille ja akuille ympäristövaikutukset huomioon ottaen
  • paristojen ja akkujen asianmukainen lajittelu ja kierrätys parasta mahdollista tekniikkaa soveltaen.

Näissä järjestelyissä tulee ottaa huomioon toimintaa säätelevät lait:

  • jätelainsäädäntö
  • vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädäntö
  • vaatimukset vastaanotto- ja kuljetusvälineille
  • vaatimukset käsittelyjärjestelmille.

Tuottajan velvollisuus koskee tuottajan itse markkinoille luovuttamia tuotteita ja markkinoille luovutettujen tuotteiden määrään tai markkinaosuuteen nähden kohtuulliseksi katsottavaa osuutta kaikista niitä vastaavista markkinoille luovutetuista tuotteista riippumatta tuotteiden markkinoille luovuttamisen ajankohdasta.

Paristojen ja akkujen osalta vastaanottoverkko on poikkeuksellisen laaja. Käytännössä kaikki jakelijat ottavat vastaan käytöstä poistettuja paristoja ja akkuja.

Kustannusten jakaminen

Kyse on lakisääteisestä velvollisuudesta. Ainoa keino jakaa kustannuksia siten, että jokainen tuottaja maksaa oman osuutensa on yhteinen järjestelmä, jossa kustannukset suhteutetaan markkinaosuuteen eri jakeissa. Mitä suurempi määrä tuottajia hoitaa oman vastuunsa, sen pienempi kustannus jokaiselle.