Tuottajille

Tuottajille

Laki edellyttää, että kaikki paristoja ja akkuja Suomen markkinoille saattavat yritykset rekisteröityvät paristo- ja akkutuottajiksi ja hoitavat laissa määritellyt velvollisuuden paristojen ja akkujen kierrätyksen suhteen.

     

Kannettavien paristojen ja akkujen tuottaja voi huolehtia rekisteröitymisestä ja muista tuottajavastuuvelvoitteista Recser Oy:n kautta. Recser Oy on osakeyhtiömuotoinen, joten tuottajayritykset eivät liity Recseriin jäseniksi vaan tekevät sen kanssa tuottajavastuun siirtosopimuksen. Recser Oy ilmoittaa sopimuksen tehneet tuottajat myös valvovan viranomaisen tuottajarekisteriin, joten erillistä ilmoittautumista viranomaiselle ei tarvita.

Recser Oy:n kautta voi hoitaa tuottajavastuun kannettavien paristojen ja akkujen osalta. Kannettavat paristot ja akut on määritelty lainsäädännössä (VnA 520/2014, 2 §) seuraavasti:

Kannettavalla paristolla tai akulla tarkoitetaan paristoa, akkua tai paristoyksikköä:
a) joka on suljettu;
b) jota voidaan kantaa käsin; ja
c) joka ei ole teollisuusparisto tai -akku eikä ajoneuvoparisto tai -akku.

Onko yrityksesi tuottajavastuussa kannettavien paristojen ja akkujen osalta?

Tuottajalla tarkoitetaan Suomeen sijoittautunutta luonnollista henkilö tai oikeushenkilöä, joka ammattimaisesti saattaa paristoja tai akkuja, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin tai ajoneuvoihin sisältyvät paristot ja akut, markkinoille Suomessa ensimmäistä kertaa myyntitavasta riippumatta (VnA 520/2014, 2 §).

Tuottajavastuuta valvovan viranomaisen tulkintamuistion mukaan tuottajavastuussa on suomalainen valmistaja tai maahantuoja sekä ulkomaisen toimijan Suomen sivuliike, joka valmistaa tai maahantuo paristoja ja akkuja Suomen markkinoille. Käytännössä tuottajavastuussa paristoista ja akuista Suomessa voivat olla siis vain sellaiset yritykset, joilla on suomalainen y-tunnus. Tulkintamuistio on ladattavissa kokonaisuudessaan osoitteesta: www.ymparisto.fi/tuottajavastuu.

Ethän vastuullisena yrityksenä jätä jätehuoltokustannuksia muiden yritysten maksettavaksi?