30.9.2014

Älä heitä paristoja ja akkuja sekajätteeseen! – Polttoprosessiin joutuneista paristoista ja akuista ei saada raaka-aineita uudelleen kiertoon, lisäksi prosessi voi häiriöityä vakavasti

Käytetyt paristot ja akut kerääntyvät helposti kaappiin tai laatikon pohjalle. Turvallisinta olisi kuitenkin viedä ne virtanavat teipattuina lähikaupan keräyslaatikkoon heti, kun ne poistetaan käytöstä, eikä koskaan laittaa sekajätteen mukana roskiin. Sekajätteen mukana vaarallisia aineitakin sisältävät paristot ja akut joutuvat jätteenpolttolaitokseen ja kaatopaikalle, missä ne sotkevat polttoprosessia ja muodostuvat uhaksi ympäristölle.

Paristot ja akut sisältävät ympäristölle haitallisia aineita kuten lyijyä, elohopeaa, kadmiumia ja litiumia. Joutuessaan luontoon akut ja paristot saattavat vuotaa helposti vaarallisia aineita ja yhdisteitä maahan, saastuttaen myös pohjaveden. Sekajätteen mukana polttolaitokseen päätyvät paristot ja akut voivat taas haitata polttoprosessia eikä niiden sisältämiä arvokkaita raaka-aineita saada tällöin uudelleen kiertoon. Esimerkiksi kierrätykseen tuoduista ladattavista nikkelimetallihydridi- (NiMH) sekä litiumioniakuista (Li-Ion) saadaan eroteltua merkittäviä määriä uusiokäytettäviä metalleja kuten kuparia, nikkeliä, kobolttia, mangaania ja rautaa.

Paristot sekajätteen joukossa aiheuttavat polttoprosessille ongelmia. Niiden sisältämät vaaralliset aineet saattavat haihtua savukaasujen mukana, jolloin savukaasujen puhdistusprosessi saattaa häiriintyä. Paristojen sisältämät haihtumattomat vaaralliset aineet joutuvat kuonan ja tuhkan joukkoon, jolloin kuonan ja tuhkan käsittely ja loppukäyttö hankaloituu. Myös paristojen metallikuoret saattavat aiheuttaa ongelmia polttolaitoksen polttoprosessissa, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) vaarallisista jätteistä vastaava Leif Bergström kertoo.

Kierrättäminen on aina ympäristöä ja energiaa säästävä teko

Kierrättäminen on helppoa, sillä jokaisesta paristoja myyvästä kaupasta löytyy kierrätyspiste, johon käytetyt paristot ja kannettavat akut voi jättää. Oikosulku- ja tulipaloriskin vuoksi niiden virtanavat kannattaa teipata jo kotona piiloon heti, kun ne poistetaan laitteesta tai käytöstä. Ellei paristoja ja akkuja kierrätetä, ei niiden sisältämiä arvokkaita materiaaleja voida käyttää uudelleen. Silloin uusien akkujen ja paristojen valmistamiseksi täytyy vastaavasti käyttää tarpeettomasti enemmän energiaa ja neitseellisiä raaka-aineita.

Neitseellisten raaka-aineiden louhiminen kuluttaa huomattavasti paljon enemmän energiaa kuin paristojen ja akkujen kierrätysprosessi. Näin kierrätyksellä ei säästetä ainoastaan ehtyviä luonnonvaroja vaan myös huomattavia määriä energiaa. Yksittäinen käytöstä poistettu akku on jätettä, mutta miljoona akkua oikein käsiteltynä metallikaivos, paristojen ja akkujen kierrätyksestä huolehtivan Recser Oy:n toimitusjohtaja Liisa-Marie Santakoski muistuttaa.

PARISTOJEN JA AKKUJEN KIERRÄTYS SÄÄSTÄÄ LUONTOA
  

Kuvia toimitukselliseen käyttöön: http://www.recser.fi/?Recser_Oy:Kuvapankki

Lisätiedot
Recser Oy, toimitusjohtaja Liisa-Marie Santakoski, puh 010 249 1704,
liisa-marie@recser.fi

http://www.paristokierrätys.fi , http://www.facebook.com/paristotkiertoon

Viestintätoimisto Akvamariini, puh. 09 241 0042, markus.hilden@akvamariini.fi