3.9.2012

Tuottajatiedote 3/2012

Sisältö:

  • Ensi vuonna alkavaa kaupan SER‐vastaanottoa testataan Lapissa
  • Uuden jätelain ja WEEE‐direktiivin mukanaan tuomat muutokset
  • Kannettavien paristojen ja akkujen kierrätysmaksut ja Recser Oy:n tuottajamaksut 1.1.2013 alkaen
  • Kierrätysmaksuraportit talteen mahdollista auditointia varten
  • Uusi raportointijärjestelmä otettiin käyttöön kesäkuussa
  • SER‐kierrätys, Recser Oy ja Tramel Oy Jäte‐ ja Kierrätys ‐messuilla lokakuussa

Lue SELT ry:n, ICT‐tuottajaosuuskunnan ja FLIP ry:n sähkö‐ ja elektroniikkalaitetuottajille sekä Recser Oy:n paristo‐ ja akkutuottajille tarkoitettu tiedote tästä.