15.7.2014

Uusi paristoasetus voimaan tänään

Valtioneuvosto antoi 3.7.2014 uuden asetuksen paristoista ja akuista. Aiemman samannimisen asetuksen korvaava uusi asetus tulee voimaan 15.7.2014. Asetuksessa käytetty terminologia ja asetuksen sisältö on päivitetty uuden jätelain (646/2011) ja jätteistä annetun asetuksen (179/2012) mukaisiksi. Lisäksi asetukseen on sisällytetty tarvittavat säännökset uudistettujen EU-säädösten täytäntöönpanemiseksi. Keskeisiltä osin asetus vastaa aikaisemman asetuksen ja paristoista ja akuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2006/66/EY) sisältöä ja rakennetta.

Recser Oy tiedottaa sopimustuottajilleen myöhemmin kuluvana vuonna uuden asetuksen aiheuttamista muutoksista.

Lue lisää:  

Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista. 
 
Perustelumuistio. Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi paristoista ja akuista.

Ympäristöministeriön tiedote 3.7.2014.